Người bệnh cao huyết áp có nên dùng bồn ngâm chân

Người bệnh cao huyết áp có nên dùng bồn ngâm chân hay không?

Đa số những người già đều thắc mắc với câu hỏi: Người bệnh cao huyết áp có nên dùng bồn ngâm chân hay không? Bởi bệnh cao huyết áp rất nguy hiểm. Nó là một trong những tiền đề và cơ sở dẫn đến các bệnh dẫn đến tỉ lệ tử vong cao. Vậy câu […]