Cách điều trị vết phồng rộp ở chân do đi giày

Cách điều trị vết phồng rộp ở chân do đi giày

Vậy nguyên nhân do đâu khiến chúng ta có vết phồng rộp khi đi giày. Và cách ngăn ngừa và điều trị vết phồng rộp ở chân do đi giày như thế nào thương này như thế nào?