Chia sẻ kinh nghiệm mua chậu ngâm chân giá rẻ và vẫn chất lượng?

Chia sẻ kinh nghiệm mua chậu ngâm chân giá rẻ và vẫn chất lượng?