nguoi-benh-cao-huyet-ap-co-nen-dung-bon-ngam-chan-2

Nhiệt độ lí tưởng để ngâm chân trong khoảng từ 35 - 40 độ C.

Nhiệt độ lí tưởng để ngâm chân trong khoảng từ 35 – 40 độ C.