Nhiệt độ lí tưởng để ngâm chân trong khoảng từ 35 - 40 độ C.

Nhiệt độ lí tưởng để ngâm chân trong khoảng từ 35 – 40 độ C.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.