Người bệnh suy giãn tĩnh mạch nên sử dụng bồn ngâm chân hay không

Người bệnh suy giãn tĩnh mạch nên sử dụng bồn ngâm chân hay không