cach-giam-roi-loan-lo-au-qua-phuong-phap-ngam-chan (2)

Có rất nhiều cách khác nhau để giảm rối loạn lo âu, trong đó ngâm chân là một phương pháp. Sau đây là cách giảm rối loạn lo âu qua ngâm chân