Người càng nhiều tuổi thì mức độ đi lại ngày càng giảm

Người càng nhiều tuổi thì mức độ đi lại ngày càng giảm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.