bon-ngam-chan-doi-voi-nguoi-cao-tuoi-3

Người càng nhiều tuổi thì mức độ đi lại ngày càng giảm

Người càng nhiều tuổi thì mức độ đi lại ngày càng giảm